Duży przedwojenny drewniany krzyz z biskwitową figurą Jezusa